Huisartsenpraktijk Actaea is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Spoednummer:
071-5173994 keuze 1
Spoednummer: 071-5173994 keuze 1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Actaea


Huisartsenpraktijk Actaea

Piet Heinlaan 42 B
2341 SL Oegstgeest
Telefoon: 071-5173994
Fax: 071-5154894

info@actaea.nl

www.actaea.nl


Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

In alle andere gevallen van spoed bel: 071-5173994 en kies voor keuze 1 (spoed). De telefoon wordt dan direct opgenomen.

Buiten kantooruren en in het weekend kunt u bellen met de dokterspost te Voorhout: 0252-240212.

Ook voor hulp bij ongevallen kunt u bij ons terecht. U kunt altijd direct komen in geval van spoed. Als u vooraf belt of laat bellen houden wij rekening met uw komst.

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08:00 tot 12:30 en van 13:30 tot 17:00.

Voor spoed is de praktijk bereikbaar van 08:00 tot 17:00.

Tussen 11.45 en 13.30 en tussen 15.15 en 16.00 is de praktijk telefonisch alleen bereikbaar voor spoedgevallen. De praktijk is dan wel geopend voor spreekuur van de huisarts, praktijkondersteuner en assistente.

Spreekuren

Het spreekuur van de huisartsen vindt plaats op iedere werkdag. Hiervoor kunt u een afspraak maken, bij voorkeur vóór 10:30.

Spreekuur door de huisarts wordt gehouden van 08:00 tot 10:30 en van 13:30 tot 15:30. De assistente zal u vragen naar de aard van de klacht en afhankelijk daarvan uw afspraak inplannen.

Wij reserveren 10 minuten voor u voor één medische klacht. Wanneer u meerdere klachten heeft of wanneer u een probleem uitgebreider wilt bespreken maak dan een langere afspraak. Meld tijdig bij de assistente wanneer een gemaakte afspraak niet door kan gaan.

Het spreekuur van de assistente is dagelijks, op afspraak. U kunt bij haar terecht voor onder andere: bloeddruk meten, wratten aanstippen, bepalen van bloedsuikergehalte, het geven van injecties, het verwijderen van hechtingen en het maken van uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek. Tevens doet zij gehoortesten en allergietesten. Zij is bevoegd om zelfstandig, onder verantwoordelijkheid van de huisarts, adviezen te geven en medische handelingen te verrichten. Zij heeft uiteraard ook een beroepsgeheim.

Urinemonsters kunt u ’s ochtends brengen, voorzien van naam en geboortedatum. Urine alleen verzamelen in officiële potjes (te verkrijgen via ons of via de apotheek). Urine in andere potjes kunnen wij helaas niet aannemen, aangezien deze verontreinigingen bevat die de uitslag beïnvloeden.

Voor uitslagen van laboratoriumbepalingen, röntgenfoto’s e.d. kunt u bellen van 14:00 tot 15:00. De huisarts heeft vooraf de uitslagen beoordeeld.

Het spreekuur van de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner, mw. de Vreugd, is op dinsdag, woensdag en donderdag in de praktijk aanwezig. Zij begeleidt patiënten met diabetes, hoge bloeddruk en astma/COPD. In het kader van de begeleding van patienten met hoge bloeddruk, astma of COPD verricht mw de Vreugd ook 24-uursbloeddrukmetingen en longfunctie-onderzoeken. Ook geeft zij advies en begeleiding wanneer u wilt stoppen met roken of af wil vallen.

Alle afspraken gaan via de assistentes.

Telefonisch spreekuur

Tijdens openingstijden van de praktijk kunt u de huisarts telefonisch bereiken. Er is geen apart telefonisch spreekuur. Mocht de huisarts niet in de gelegenheid zijn u te woord te staan dan zal aan u gevraagd worden op een ander tijdstip terug te bellen, of de huisarts belt u. Dit kunt u kortsluiten met de assistente.

E-consult

Voor korte medische vragen waar geen haast bij is kunt u de praktijk een e-mail sturen via het contactformulier op deze website. Wij streven ernaar om deze mails binnen 24-48 uur te beantwoorden op werkdagen. 

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter, daarom zal de assistente u altijd vragen of u naar de praktijk kunt komen.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Avond-, nacht- en weekenddienst

Tijdens avond, nacht en weekend en tijdens feestdagen is er voor spoedgevallen een arts bereikbaar op de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek ( DDDB), ook wel de dokterspost te Voorhout genoemd. Alle huisartsen in de Bollenstreek verrichten diensten op de dokterspost. Als u contact heeft gehad met de DDDB wordt uw huisarts hiervan op de hoogte gesteld. U kunt alleen terecht na het maken van een afspraak, telefoonnummer: 0252-240212.

Adres DDDB: Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA Voorhout. Website: www.dddb.nl

Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wondjes
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suikercontrole
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • 24-uursbloeddrukmeting
 • gehoortest

De praktijkverpleegkundige begeleidt patienten met hoge bloeddruk, suikerziekte, astma en COPD. Ook houdt zij zich bezig met de zorg voor de ' kwetsbare ouderen'. Zij is op dinsdag, woensdag en donderdag in de praktijk aanwezig. De praktijkbverpleegkundige houdt spreekuur op de praktijk en legt tevens huisbezoeken af. Afspraken met de praktijkverpleegkundige maakt u via de assistente.

Herhaalrecepten

 U kunt uw herhaalrecepten op drie manieren aanvragen :

1. via internet: www.herhaalrecepten-oegstgeest.nl

2. telefonisch via 088-0800199. U dient de ingesproken tekst geheel af te luisteren.

3. voor receptuur die niet aangevraagd kan worden via 1. of 2. kunt u de praktijk bellen: 071-5173994. Kies dan optie 3 om de assistente te spreken te krijgen. 

 

      

Reizigersadvisering en vaccinaties

Gaat U op (een verre) reis? Laat u dan adviseren over vaccinaties, malaria en de verschillende gezondheidsrisico's waarmee u te maken kunt krijgen. Voor een reisconsult kunt een afspraak maken bij dr. Kliebisch. Op onze praktijk kunt u terecht voor alle vaccinaties, behalve voor de gele koorts vaccinatie!

Vaccinaties hebben enige tijd nodig om 'actief' te worden; het is daarom van belang tijdig uw reisconsult te plannen, liefst minimaal 6 weken voor aanvang van de reis.

Het reisanamneseformulier kunt u hier downloaden en ingevuld meenemen naar uw afspraak. Mocht u reeds een 'geel vaccinatieboekje' in bezit hebben neem dat dan mee.

De kosten van een reisconsult bedragen € 57,99 per persoon, inclusief vaccineren. U kunt bij uw zorgverzekeraar nagaan in hoeverre deze kosten worden vergoed.